Objednací doba

Objednací doba na ošetření je cca 6-8 týdnů (pokud se uvolní termín na ošetření např.z důvodu nemoci, vypisuji ho ihned na facebookovou stránku studia).